Wij gaan op een respectvolle manier om met medewerkers, klanten, leveranciers en alle betrokken interne en externe partijen. Respect houdt ook in dat we gemaakte beloftes nakomen en dat iedereen behandeld wordt zoals hij of zij zelf behandeld wil worden. Een open en directe communicatie is één van de sleutels tot succes om respect centraal te plaatsen in onze onderneming.